Leveranssäkerhet

Vi säkrar din komponenttillgång

Tack vare vår affärsmodell är vi fria att köpa komponenterna från vilken producent som helst. Det betyder att vi kan erbjuda ett obegränsat sortiment av elektronikkomponenter från tillverkare över hela världen.

Kostnadseffektivitet

Du betalar inte mer för att säkra komponenttillgången

Genom att vara experter på sourcing kan vi säkra komponenttillgången för våra kunder helt utan merkostnad.
Du slipper kapitalbindning, överantal, inkurans, onödiga arbetsmoment, oplanerade driftstopp på grund av restnoterade komponenter och får ett bättre varuflöde.

Logistiklösningar

Behovsstyrda lösningar genom kanban.

Vi bevakar kontinuerligt komponentutbudet på världsmarknaden och är experter på upphandling, komponenthantering och samordning vid inköp och leveranser.

Kvalitet

Med trygghet som standard.

Westcomp är certifierade enligt ISO9001:2015 samt ISO14001:2015. Vårt kvalitetssystem präglas av fasta rutiner vid varje hantering för säkra leveranser.