Westcomp är en totalleverantör av elektronikkomponenter.

Välkommen till ett smartare sätt att köpa elektronikkomponenter

Vår affärsidé är att minimera kostnader och säkra komponenttillgången för våra kunder. Genom våra lösningar behöver du varken hålla dig med lager eller inköpsorganisation.

Westcomp är er resurs när det gäller inköp och logistik

Vi har öppet med full bemanning och är tillgängliga som er resurs. Vi kan snabbt ta fram kalkyler eller komponenter för era projekt både när det gäller enstaka leveranser eller kompletta materialsatser för prototyp- eller serieproduktion.

Kontakta oss, så tar vi fram bästa lösningen för just dina behov.

Leveranssäkerhet

Vi säkrar din komponenttillgång

Tack vare vår affärsmodell är vi fria att köpa komponenterna från vilken producent som helst. Det betyder att vi kan erbjuda ett obegränsat sortiment av elektronikkomponenter från tillverkare över hela världen.

Kostnadseffektivitet

Du betalar inte mer för att säkra komponenttillgången

Genom att vara experter på sourcing kan vi säkra komponenttillgången för våra kunder helt utan merkostnad.
Du slipper kapitalbindning, överantal, inkurans, onödiga arbetsmoment, oplanerade driftstopp på grund av restnoterade komponenter och får ett bättre varuflöde.

Logistiklösningar

Behovsstyrda lösningar genom kanban.

Vi bevakar kontinuerligt komponentutbudet på världsmarknaden och är experter på upphandling, komponenthantering och samordning vid inköp och leveranser.

Kvalitet

Med trygghet som standard.

Westcomp är certifierade enligt ISO9001:2015 samt ISO14001:2015. Vårt kvalitetssystem präglas av fasta rutiner vid varje hantering för säkra leveranser.

Tre servicealternativ skapade för dig

Vi erbjuder stor flexibilitet i materialförsörjningen. Välj själv vilket – eller vilka – servicealternativ som passar dig bäst. Du väljer själv i vilken utsträckning du vill använda oss.

Komponenter

Enstaka komponentleveranser. Fördelaktigt för dig som behöver tillgång till ett brett sortiment av komponenter från hela världen.

Materialsatser

Kompletta materialsatser. Idealiskt för dig som vill slippa lagerhållning och effektivisera din anskaffning till produktion med färre arbetsmoment.

Påfyllnadslager

Ett lager på plats hos dig. Du disponerar det själv. Det självklara valet för dig som vill ha tillgång till ett sortiment av komponenter utan att behöva tänka på det.

Ska vi börja med ett samtal?

Telefon

031-338 96 60