Vår framgångsmodell

Genom att fokusera på rätt tid, rätt kostnad och rätt kvalitet säkerställer vi dina krav på leveranser.

Ta del av vår framgångsrika affärsmodell som tryggar din produktion utan merkostnad!

Leveranssäkerhet

Vi säkrar din komponenttillgång

Tack vare vår affärsmodell är vi fria att köpa komponenterna från vilken producent som helst. Det betyder att vi kan erbjuda ett obegränsat sortiment av elektronikkomponenter från tillverkare över hela världen.

Vårt globala kontaktnät ger dig också tillgång till komponenterna du för tillfället har brist på. Vi säkrar din leveransförmåga.

Eliminera dina riskfaktorer

Genom oss kan du enkelt bli kvitt de riskfaktorer som hotar en säker produktion. Du slipper köpa in ett överantal av komponenter. Du är inte i händerna på flera mellanhänder som äventyrar dina leveransåtaganden. Du påverkas inte av eventuell sjukdom på inköpsavdelningen eller att personal med de rätta kontakterna på företaget slutar. Genom att bli vår partner blir du lika oberoende som vi.

Kostnadseffektivitet

Du betalar inte mer för att säkra komponenttillgången

Genom att vara experter på sourcing kan vi säkra komponenttillgången för våra kunder helt utan merkostnad.
Du slipper kapitalbindning, överantal, inkurans, onödiga arbetsmoment, oplanerade driftstopp på grund av restnoterade komponenter och får ett bättre varuflöde.

Det har aldrig varit lättare och mer kostnadseffektivt att rationalisera sin produktion.

Logistiklösningar

Behovsstyrda lösningar genom helhetsåtagande

Vi bevakar kontinuerligt komponentutbudet på världsmarknaden och är experter på upphandling, komponenthantering och samordning vid inköp och leveranser.
Vi erbjuder effektiv logistik genom materialsatser för dig som önskar och kan optimera leveranserna efter tid eller prisbild. Genom Westcomp tryggar du materialförsörjningen på dina villkor.

Just-in-time och kanban på dina villkor

Vi erbjuder stor flexibilitet och kan leverera komponenterna som enskilda komponenter, eller i form av påfyllnadslager på plats hos dig som kund. Vi tar ett helhetsansvar för din materialförsörjning avseende komponenttillgång, kvalitet och leveransprecision. Du använder oss i den utsträckning du vill.
Westcomp har logistiklösningen som passar ditt behov.

Kvalitet

Med trygghet som standard

Westcomp är certifierade enligt ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015.

Vårt kvalitetssystem präglas av fasta rutiner vid varje hantering för säkra leveranser. Elektronik är färskvara. Därför använder vi separata lagerplatser för varje datumkod. Våra lager är luftfuktighetsreglerade samt ESD- och dammskyddade. Detta säkerställer att komponenterna du får är av bästa tänkbara kvalitet. Det vi inte lagerhåller anskaffas snabbt och effektivt via våra globala inköpskanaler. Tryggt och enkelt för dig.

 

Ska vi börja med ett samtal?

Telefon

031-338 96 60