Från då till nu

Westcomp började i slutet av 80-talet leverera elektronikkomponenter och materialsatser som en division inom Storel AB. Sedan 2001 står vi på egna ben med namnet Westcomp AB. Idag har vi ett stort antal namnkunniga företag inom en mängd olika branscher bland våra kunder, både i och utanför Norden.

Tre röster om Westcomp

Som samarbetspartner till oss blir du del av en växande skara av elektroniktillverkare som har förstått vinsterna med att trygga och effektivisera sin materialförsörjning.

Frontside Electronics AB:

Frontside Electronics AB är en legotillverkare av kretskort med ett stort antal kunder i många olika branscher. Samarbetet med Westcomp, på den tiden Storel Komponent AB, startade redan 1990. Robert Olsson är VD, ägare och grundare.

– Som kontraktstillverkare har vi mycket högt ställda krav på oss. Kunden bestämmer hur produkten ska se ut, vad den får kosta och när den måste levereras. För att klara detta måste vi vara tuffa mot Westcomp. Vi har ett bra samarbete och det håller vi fast vid. Finessen med Westcomp är att de levererar färdiga materialsatser precis när vi behöver dem och därför behöver vi varken lager eller lager personal. Dessutom slipper vi inkurans. Vår kontaktperson på Westcomp rapporterar kontinuerligt hur allt flyter på och deltar i våra produktionsmöten en gång i månaden. Som legotillverkare jobbar vi med cirka 85 olika kunder per år. Många av kunderna har 20–25 olika korttyper med 100-tals komponenter per kort. För att göra Westcomps jobb skulle vi behöva ett flertal inköpare. För oss är Westcomp det bästa alternativet.

www.frontside.se

Tranås Industrikablage AB:

Tranås Industrikablage AB levererar kablage till över 100 kunder inom olika branscher. Från Westcomp köper de en större del av sina kontaktdon. Rolf Gerking är inköpschef på företaget.

– Våra leverantörer måste bland annat kunna upprätthålla en god kvalitet och leveranssäkerhet. Det vi framför allt uppskattar med Westcomp är att de håller en hög servicenivå och bistår oss med att hitta för oss nya artiklar ute på marknaden. Genom att använda deras branschkunskaper och inköpskanaler spar vi mycket tid och därigenom kostnader. Med ett fast prisavtal i botten, beställer vi artiklar i volymer från ett tiotal till hundratusen per leveranstillfälle. Westcomp förstår att kraven som kunderna ställer mot oss kräver ett snabbt agerande och en ständig strävan om att hålla kostnaderna nere. Genom Westcomp sparar vi resurser och säkrar vår leveransförmåga. Samarbetet fungerar utmärkt.

www.industrikablage.se

Aptus Elektronik AB:
Aptus Elektronik AB utvecklar och producerar passerkontrollsystem för säker och effektiv fastighetsdrift. Bland produkterna märks passer- och tvättbokningssystem och porttelefoner. Vår affär med Westcomp innebär att vi beställer kompletta materialsatser från Westcomp, vilket innebär att vi sparar åtskilligt med tid och resurser istället för att behöva beställa en produkts samtliga elektroniska komponenter. Westcomp tar helhetsansvaret för all allokering av komponenter, vilket innebär en komplett leverans av samtliga komponenter, för en produkt, enligt vår gällande produktionsplanering. Genom detta minimerar vi vår lagerhållning och risken för överblivet material på vårt lager, efter avslutad tillverkning. Aptus har även valt att använda sig av Westcomps tjänst med påfyllnadslager, som en ytterligare möjlighet till att minimera risken för brist på komponenter vid tillverkning. Genom Westcomps stora leverantörsnätverk, så känner Aptus sig trygga att de kan möta vår efterfrågan av komponenter, både på kort- och lång sikt. Inköpschef Marcus Sjöberg www.aptus.se