Från då till nu

Westcomp började i slutet av 80-talet leverera elektronikkomponenter och materialsatser som en division inom Storel AB. Sedan 2001 står vi på egna ben med namnet Westcomp AB. Idag har vi ett stort antal namnkunniga företag inom en mängd olika branscher bland våra kunder, både i och utanför Norden.

Tre röster om Westcomp

Som samarbetspartner till oss blir du del av en växande skara av elektroniktillverkare som har förstått vinsterna med att trygga och effektivisera sin materialförsörjning.

Frontside Electronics AB

Frontside Electronics AB är en legotillverkare av kretskort med ett stort antal kunder i många olika branscher. Samarbetet med Westcomp, på den tiden Storel Komponent AB, startade redan 1990. Robert Olsson är VD, ägare och grundare.

– Som kontraktstillverkare har vi mycket högt ställda krav på oss. Kunden bestämmer hur produkten ska se ut, vad den får kosta och när den måste levereras. För att klara detta måste vi vara tuffa mot Westcomp. Vi har ett bra samarbete och det håller vi fast vid. Finessen med Westcomp är att de levererar färdiga materialsatser precis när vi behöver dem och därför behöver vi varken lager eller lager personal. Dessutom slipper vi inkurans. Vår kontaktperson på Westcomp rapporterar kontinuerligt hur allt flyter på och deltar i våra produktionsmöten en gång i månaden. Som legotillverkare jobbar vi med cirka 85 olika kunder per år. Många av kunderna har 20–25 olika korttyper med 100-tals komponenter per kort. För att göra Westcomps jobb skulle vi behöva ett flertal inköpare. För oss är Westcomp det bästa alternativet.

www.frontside.se

Tranås Industrikablage AB

Tranås Industrikablage AB levererar kablage till över 100 kunder inom olika branscher. Från Westcomp köper de en större del av sina kontaktdon. Rolf Gerking är inköpschef på företaget.

– Våra leverantörer måste bland annat kunna upprätthålla en god kvalitet och leveranssäkerhet. Det vi framför allt uppskattar med Westcomp är att de håller en hög servicenivå och bistår oss med att hitta för oss nya artiklar ute på marknaden. Genom att använda deras branschkunskaper och inköpskanaler spar vi mycket tid och därigenom kostnader. Med ett fast prisavtal i botten, beställer vi artiklar i volymer från ett tiotal till hundratusen per leveranstillfälle. Westcomp förstår att kraven som kunderna ställer mot oss kräver ett snabbt agerande och en ständig strävan om att hålla kostnaderna nere. Genom Westcomp sparar vi resurser och säkrar vår leveransförmåga. Samarbetet fungerar utmärkt.

www.industrikablage.se

Aptus Elektronik AB:

Aptus Elektronik AB utvecklar och producerar elektroniska kortläsare för säker och effektiv byggverksamhet. Deras produktsortiment inkluderar system för elektronisk dörråtkomst, bokning av tvättstuga, inmatningstelefoner, larm och system för övervakning av energiförbrukning. Samuel Brycke är produktionsledare för kretskortsmontering.

– Genom att beställa kompletta materialpaket från Westcomp sparar vi mycket tid och resurser. För att producera ett kretskort behöver vi bara beställa två komponenter: ett materialpaket och en kretskortsmall istället för att kanske behöva beställa flera hundra olika komponenter. Om vi ​​själva måste köpa hela rullar skulle det finnas mycket material som ligger i lagret tills nästa parti. Enbart räntan för detta motsvarar merkostnaden för att beställa kompletta materialpaket. Tack vare Westcomp behöver vi inte heller lägga så mycket tid på inköp, lager och inventarier. Vi bestämmer vilka komponenter vi behöver och skickar helt enkelt ett e-postmeddelande. De tar hand om resten. Tillgänglighet är inte ett problem för oss eftersom de har rätt kontakter och inköpskanaler.

Leveranssäkerhet

Vi säkrar din komponenttillgång

Tack vare vår affärsmodell är vi fria att köpa komponenterna från vilken producent som helst. Det betyder att vi kan erbjuda ett obegränsat sortiment av elektronikkomponenter från tillverkare över hela världen.

Kostnadseffektivitet

Du betalar inte mer för att säkra komponenttillgången

Genom att vara experter på sourcing kan vi säkra komponenttillgången för våra kunder helt utan merkostnad.
Du slipper kapitalbindning, överantal, inkurans, onödiga arbetsmoment, oplanerade driftstopp på grund av restnoterade komponenter och får ett bättre varuflöde.

Logistiklösningar

Behovsstyrda lösningar genom kanban.

Vi bevakar kontinuerligt komponentutbudet på världsmarknaden och är experter på upphandling, komponenthantering och samordning vid inköp och leveranser.

Kvalitet

Med trygghet som standard.

Westcomp är certifierade enligt ISO9001:2015 samt ISO14001:2015. Vårt kvalitetssystem präglas av fasta rutiner vid varje hantering för säkra leveranser.

Ska vi börja med ett samtal?

Telefon

031-338 96 60